💢عملیات زیر سازی وتسطیح معابر فرعی انتهای خیابان جانبازان - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

💢عملیات زیر سازی وتسطیح معابر فرعی انتهای خیابان جانبازان

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان