💢ایجاد حوضچه جهت شروع آبیاری پارک شهر و استفاده از آب رودخانه جهت شست و شوی جداول شهر - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

💢ایجاد حوضچه جهت شروع آبیاری پارک شهر و استفاده از آب رودخانه جهت شست و شوی جداول شهر