بایگانی‌های واحد عمران - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

💢گزارش تصویری از احداث آبراه در کوچه فرعی شهرک شهبد رجایی

این طرح در راستای هدایت آب های سطحی ، روان سازی تردد وسایل نقلیه، مناسب سازی محیط و سیما ومنظر شهری و آرامش و آسایش شهروندان در حال انجام می باشد . ✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان

💢گوشه ای از فعالیتهای عمرانی ، خدماتی شهرداری آبدانان در هفته جاری:

🗓 23 آذر ماه 02 💢گوشه ای از فعالیتهای عمرانی ، خدماتی شهرداری آبدانان در هفته جاری: 1.ترمیم پل و دالگذاری کوچه شبکه بهداشت 2 -ترمیم جدول شبکه کوچه بهداشت و خیابان شهید رسایی 3-آسفالت خیابان شبکه بهداشت و لکه گیری نوارهای حفاری و ...

عملیات لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و شکستگی های آسفالت سطح شهر

🗓21 آذر ماه 02 📮عملیات لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و شکستگی های آسفالت سطح شهر ✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان

عملیات دال گذاری جداول خیابان شبکه بهداشت توسط شهرداری انجام شد

💢گزارش تصویری 💥 به منظور بهبود وضعیت معابر و رفع مشکلات تردد شهروندان، ، عملیات دال گذاری جداول خیابان شبکه بهداشت توسط شهرداری انجام شد ✍️روابط عمومی شهرداری وشورای شهر آبدانان

بهسازی و روکش آسفالت ( خیابان شبکه بهداشت )

💢هدف_تنها_خدمت_است_و_رضایت_شهروندان 💥گزارش تصویری از بهسازی و روکش آسفالت ( خیابان شبکه بهداشت )   💻#روابط_عمومی_شهرداری وشورای شهر آبدانان

💥ترمیم و بتون ریزی آب راه کوچه فرعی خیابان شهید رسایی محله سراب

💥ترمیم و بتون ریزی آب راه کوچه فرعی خیابان شهید رسایی محله سراب ✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان

💥 بهبود وضعیت معابر و رفع مشکلات تردد شهروندان

💥 به منظور بهبود وضعیت معابر و رفع مشکلات تردد شهروندان، ، عملیات دال گذاری جداول در شهرک بهار فاز 2 محله هزاردر توسط شهرداری انجام شد ✍️روابط عمومی شهرداری وشورای شهر آبدانان

💢عملیات زیر سازی وتسطیح معابر فرعی انتهای خیابان جانبازان

💢عملیات زیر سازی وتسطیح معابر فرعی انتهای خیابان جانبازان ✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان

✔️تنظیف و پاکسازی معابراصلی و دیگر محلات سطح شهر

🔎تنظیف وپاکسازی بلوار نیرویی هوایی 🔎تنظیف میدان امام حسین 🔎تنظیف وپاکسازی محله باقر صدر 🔎تنظیف خیابان امامزاده 🔎تنظیف خیابان امام   💠روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان

زیر ساری و تسطیح معابر کوی شهید رضایی نژاد

زیر ساری و تسطیح معابر کوی شهید رضایی نژاد ✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان