عملیات دال گذاری جداول خیابان شبکه بهداشت توسط شهرداری انجام شد - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

💢گزارش تصویری

💥 به منظور بهبود وضعیت معابر و رفع مشکلات تردد شهروندان، ، عملیات دال گذاری جداول خیابان شبکه بهداشت توسط شهرداری انجام شد

✍️روابط عمومی شهرداری وشورای شهر آبدانان