💢عملیات شن ریزی و تسطیح نوارهای حفاری در خیابان شهید موسوي ،محله هزاردر - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

💥 به منظور بهبود وضعیت معابر و رفع مشکلات تردد شهروندان، ، عملیات دال گذاری در شهرک بهار فاز 2 محله هزاردر توسط شهرداری انجام شد

✍️روابط عمومی شهرداری وشورای شهر آبدانان