مناقصه فعالیت های نگهداری فضای سبز... - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان

مناقصه فعالیت های نگهداری فضای سبز، نگهبانی، تاسیسات،فنی ومهندسی،خدمات موتوری،اجرائیات، غسالخانه و….. شهرداری آبدانان