🔻عملیات نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی در سطح شهر عملیاتی و اجرایی خواهد شد. - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

به گفته مهندس ذبیح اله دوستی نیا

💢 رویکرد ترافیکی شهرداری آبدانان ارتقای تجهیزات زمینه ساز ایمنی و روان سازی ترافیک در سطح معابر است که در این خصوص، طی یک برنامه عملیاتی، با بررسی های میدانی و نیازسنجی ، استاندارد سازی و ایمن سازی معابر در دستور کار مستمر قرار دارد.

🔸در ادامه روند اصلاح و نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ، عملیات نصب تابلو توقف مطلقا ممنوع در خیابان ۲۲ بهمن جنوبی توسط واحد ترافیک و حمل نقل اجرایی شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبدانان