🔹آغاز بتن ریزی فاز آخر دیوار سنگی خیابان شهید ابراهیمی سراب - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهندس دوستی از آغاز عملیات بتن ریزی خیابان شهید ابراهیمی سراب برای شروع فاز آخر دیوار سنگی سراب خبر داد.

↩️در این گزارش مهندس دوستی بیان کرد با توجه به حساسیت کار و رعایت حال شهروندان جهت سهولت در عبور و مرور و جلوگیری از خسارت های احتمالی در چند روز آینده پس از اتمام کار بتن ریزی ، کار شروع و ادامه دیوار سنگی فاز آخر دیوار سنگی آغاز خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبدانان