💫تداوم عملیات خاک برداریمیدان امام - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تداوم عملیات خاک برداری

💫تداوم عملیات خاک برداری، تسطیح و رگلاژ نهایی و آماده برای آسفالت تعریض ضلع خروجی (غربی)میدان امام(ره)

 

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان