💥 بهبود وضعیت معابر و رفع مشکلات تردد شهروندان - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

💥 به منظور بهبود وضعیت معابر و رفع مشکلات تردد شهروندان، ، عملیات دال گذاری جداول در شهرک بهار فاز 2 محله هزاردر توسط شهرداری انجام شد

✍️روابط عمومی شهرداری وشورای شهر آبدانان