💥نشست هم اندیشی و همفکری اعضای شورای اسلامی شهر آبدانان با اعضای شورای های استان در سالن جلسات شورای شهر آبدانان - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

💥نشست هم اندیشی و همفکری اعضای شورای اسلامی شهر آبدانان با اعضای شورای های استان در سالن جلسات شورای شهر آبدانان

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان