💥ترمیم و بتون ریزی آب راه کوچه فرعی خیابان شهید رسایی محله سراب - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

💥ترمیم و بتون ریزی آب راه کوچه فرعی خیابان شهید رسایی محله سراب

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان