💥آمادگی فضای سبز - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


💥آمادگی فضای سبز

✅در ادامه فعالیت های واحد فضای سبز امروز پرسنل عزیز فضای سبز اقدام به بیل زنی وجمع آوری کود حیوانی جهت کاشت چمن و کود دهی قسمت های فضای سبز سراب ومیادین انجام دادن .
❇️عرض خسته نباشید خدمت همکارن فضای سبز