💢گوشه ای از فعالیتهای عمرانی ، خدماتی شهرداری آبدانان در هفته جاری: - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

🗓 23 آذر ماه 02

💢گوشه ای از فعالیتهای عمرانی ، خدماتی شهرداری آبدانان در هفته جاری:

1.ترمیم پل و دالگذاری کوچه شبکه بهداشت

2 -ترمیم جدول شبکه کوچه بهداشت و خیابان شهید رسایی

3-آسفالت خیابان شبکه بهداشت و لکه گیری نوارهای حفاری و شکستگی آسفالت

4 -زیرسازی وآماده سازی معابر فرعی در محله چم هواس و محله سراب
5 – لایروبی ورسوب زدایی نهر جوی میری پار سراب بعد از گذشت 25 سال
6 – هرس و فرم دهی درختان سطح شهر

7 جابجایی تیر برق 7 مورد باهمان اداره برق

8 – رفت روب و نظافت شهر به صورت شبانه و روزی

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان