💢پاکسازی و جمع آوری علفهای هرز و شاخه های خشکیده فضاهای سبز سطح شهر آبدانان - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان

 

💥وجود علف‌های هرز علاوه بر ایجاد نازیبایی در شهر، محل تجمع جانوران است که فضایی نامناسب را ایجاد می‌کند. در همین راستا نیروهای فضای سبز شهرداری آبدانان، فضاهای سبز شهری و مکانهایی را که محل رویش علفهای هرز بودند را پاکسازی کردند.

📮شایان ذکر است تداوم پاکسازی فضاهای سبز شهری در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به شهروندان و حفظ زیبایی‌های بصری شهری از سوی این نهاد در تمام سطح شهر ادامه خواهد داشت .

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان