💢پاکسازی ،تنظیف و شستشویی معابر سطح شهر - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان

 

💥در راستای حفظ زیبایی های بصری و آراستگی و پاکیزگی منظر شهری و افزایش سلامتی، نشاط و بهداشت عمومی ،تنظیف معابر سطح شهر به صورت چرخشی و شستشوی جداول توسط پرسنل شهرداری آبدانان در حال انجام می باشد

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان