💢قابل توجه شهروندان محترم - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

💥افزایش نرخ کرایه تاکسی و آژانسها بیش از نرخ مصوب غیر قانونی و جرم است و شهروندان می‌ توانند رانندگان متخلف را معرفی کنند

📮نرخ مصوب کرایه تاکسی به شرح زیر می باشد

1_آبدانان به پشت قلعه وبلعکس هر نفر 50000 ریال
2_آبدانان به جابر انصار و بلعکس هرنفر 50000 ریال
3_آبدانان به هفت چشمه و بلعکس هر نفر 50000 ریال
4_ آبدانان به بانکت وبلعکس هر نفر 50000 ریال
5_آبدانان به هزارانی وبلعکس هر نفر 70000 ریال
6_ آبدانان به چمکبود و بلعکس هر نفر 80000 ریال
7_ آبدانان به وچکبود علیا و بلعکس هر نفر 110000 ریال
8_ آبدانان به وچکبود سفلی و بلعکس هر نفر 100000 ریال
9_آبدانان به وچکبود وسط و بلعکس هر نفر 100000 ریال
10_آبدانان به سرابباغ و بلعکس هرنفر 110000ریال
11_ آبدانان به سرپله و بلعکس هر نفر 110000 ریال
12_ آبدانان به ژیور وبلعکس هر نفر 125000 ریال
13_آبدانان به گل گل علیا و بلعکس هر نفر 125000ریال
14_آبدانان به گل گل سفلی وبلعکس هر نفر 125000ریال
15_آبدانان به گنداب و بلعکس هر نفر 80000 ریال
16_ آبدانان به انجیره و بلعکس هر نفر 110000ریال ریال

📮شهروندان از آنجایی که نظارت کامل و صد در صدی عملکرد تمامی راننده‌ها در عمل امکان پذیر نیست انتظار می رود مسافران نسبت به تخلفاتی احتمالی که ممکن است از سوی برخی رانندگان تاکسی و اژانسها رخ دهد بی‌تفاوت نباشند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و افزایش خودسرانه کرایه به واحد تاکسی رانی شهرداری آبدانان اطلاع دهید

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان