💢طرح جمع آوری و زیبا سازی فضای سبز میادین و بلوار های سطح شهر آبدانان - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان

✍️به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان؛ عملیات جمع آوری شاخه های خشکیده و علف های هرز در سطح فضای سبز شهری با هدف حفظ طراوت و زیبایی فضای سبز و در راستای زیباسازی فضاهای شهری در حال انجام می باشد

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان