💢شهردار آبدانان از اجرای عملیات دیوار سنگی سیل بند در در مسیر رودخانه فصلی محله پونه در چند روز اینده خبر داد - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

💢شهردار آبدانان از اجرای عملیات دیوار سنگی سیل بند در در مسیر رودخانه فصلی محله پونه در چند روز اینده خبر داد

 

💢شهردار آبدانان از اجرای عملیات دیوار سنگی سیل بند در در مسیر رودخانه فصلی محله پونه در چند روز اینده خبر داد