💢اجرای عملیات زیر سازی وبیس ریزی نوارهای حفاری فاضلاب شهری خیابان شهید موسوی محله هزار در - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

💢اجرای عملیات زیر سازی وبیس ریزی نوارهای حفاری فاضلاب شهری خیابان شهید موسوی محله هزار در

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان