پیرو مصوبه شورای محترم شهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مبنی بر ایجاد پل انتهای خیابان شهدا در شهرک شهید رجایی - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پیرو مصوبه شورای محترم شهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مبنی بر ایجاد پل انتهای خیابان شهدا در شهرک شهید رجایی و اتصال آن به شبکه بهداشت تازه تاسیس کار اجراییدر تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸ از منابع داخلی انجام و به اتمام رسید.