پیرو مصوبه شورای محترم در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ مبنی بر بازگشایی پل قدیمی اول باقرصدر - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پیرو مصوبه شورای محترم در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ مبنی بر بازگشایی پل قدیمی اول باقرصدر کار بازگشایی ترمیم و بازسازی پل باقرصدر از منابع داخلی به نحو احسن در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ انجام و به اتمام رسید.