پایان عملیات جدول گذاری کوچه فرعی تختی 6 واقع در محله چهار تختی - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان

✍️به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای شهر آبدانان مهندس ذبیح اله دوستی شهردار آبدانان ضمن بازردید از این پروژه افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به مسائل عمرانی شهر، مدیریت شهری باهدف ساماندهی معابر شهری و همچنین زیباسازی فضاهای شهری عملیات بهسازی و مرمت جداول دیگر معابر سطح شهر به زودی صورت خواهد گرفت

🔹شهردار آبدانان تصریح کرد:ساماندهی و رفع نواقص جداول درسطح معابر ازاقدامات خدمات رسانی مدیریت شهری به شهروندان وساکنان مناطق مختلف شهری است که ما هدف ارتقاء ایمنی تردد همشهریان وساماندهی وضعیت آبهای سطحی اجرا می‌شود.

🔹منتخب شورای ششم خاطرنشان کرد: در سال جاری به منظورپیشبردفعالیت های عمرانی وخدمات رسانی مطلوب به شهروندان فعالیتهای عمرانی خوبی درسطح شهر صورت خواهد گرفت.

 

✍️رواابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان