پارک محله ای شهید رجایی چهره ای جدید به خود میگیرد - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مهندس دوستی در گفت و گو با روابط عمومی شهرداری از ساخت دیوار حائل پارک محله ای شهید رجایی خبر داد.
شهردار آبدانان در این گفت و گو بیان کرد ،

🔷به جهت ایمنی بیشتر و استفاده بیشتر
شهروندان از پارک محله ای شهید رجایی، شهرداری آبدانان نسبت به ساخت دیوار حائل پارک ، شروع به کار کرده
و همزمان با بازدیدی که کارشناسان و متخصصین برق از پارک داشته اند،
تمامی اقلامی که برای روشنایی پارک مورد نیاز بوده خریداری شده و در چند روز آینده
بحث روشنایی پارک مرتفع خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبدانان