مهندس ذبیح اله دوستی شهردارآبدانان از حصار کشی زمینهای فاقد حصار در معابر اصلی شهر خبر داد . - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان

‍ 💢مهندس ذبیح اله دوستی شهردارآبدانان از حصار کشی زمینهای فاقد حصار در معابر اصلی شهر خبر داد .
✍️به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای شهر آبدانان مهندس دوستی شهردار آبدانان ، نارضایتی شهروندان را از وجود زمینهای فاقد حصار و رها شده در سطح شهر بحق دانست و اظهار داشت : برخی از مالکان ، ضمن بی توجه به ضوابط شهرسازی ملک خود را بدون حصار رها نموده و متآسفانه در حال حاضر به محلی جهت تخلیه زباله و یا تجمع حیوانات تبدیل شده اند که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای شهروندان و مجموعه شهرداری، چهره ی شهر را نیز مخدوش نموده است.
💥مهندس دوستی افزودند قسمی از نازیبایی شهر را بواسطه وجود این زمینها در معابر اصلی دانست و افزود : طبق ماده 110 قانون شهرداریها این نهاد می تواند با صدور و ابلاغ اخطارهایه های لازم و اخذ مجوز از شورای محترم شهر رآسآ نسبت به محصور نمودن اینگونه اراضی مبادرت نماید .
💥منتخب شورای شهر آبدانان :با اعلام اینکه یکی از وظایف ذاتی شهـرداریها زیبا سازی محیط های شهری و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان می باشد از صدور اخطاریه برای صاحبان این زمینها جهت تعیین و تکلیف ملک خود خبر داد و تصریح کرد : در صورتیکه مالکین مورد نظر پس از گذشت دو ماه از تاریخ اخطاریه شهرداری اقدامی را بعمل نیاورند ، این نهاد عملیات حصارکشی را انجام و در زمان صدور پروانه ساختمانی ، هزینه حصارکشی را با احتساب 10 درصد جریمه ای که قانونگذار برای این امر تعیین نموده از مالکین مربوطه اخذ خواهد نمود .

✍️روابط عمومی شهرداری وشورای شهر آبدانان