مصوبه شورای محترم شهر آبدانان مبنی اجرای دیوار سنگی در خیابان سراب پروژه ذکر شده با طول ۵۰ متر طول از منابع داخلی انجام و به اتمام رسید - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پیرو مصوبه شورای محترم شهر آبدانان مبنی اجرای دیوار سنگی در خیابان سراب پروژه ذکر شده با طول ۵۰ متر طول از منابع داخلی انجام و به اتمام رسید