غلطک آسفالت شهرداری در محله فرهنگیان پایین به حرکت درآمده است - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

شهرداری آبدانان

🔘 غلطک آسفالت شهرداری در محله فرهنگیان پایین به حرکت درآمده است

🔸پس از اجرای گسترده عملیات مکانیزه آسفالت در نقاط مختلف شهر، این بار نوبت به محله فرهگیان پایین شد تا با آسفالت داغ روکش شود

✍️به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای شهر آبدانان ، با هدف بهسازی معابر و رفع مشکلات موجود عملیات روکش مکانیزه آسفالت در سطح محله فرهنگیان خیابان های اموزگار در حال اجرا می باشد

✍️روابط عمومی شهرداری وشورای شهر آبدانان