غلطک آسفالت شهرداری آبدانان در خیابان شهید ماسپی به حرکت درآمده است - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان