عملیات لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و شکستگی های آسفالت سطح شهر - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

🗓21 آذر ماه 02

📮عملیات لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری و شکستگی های آسفالت سطح شهر

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان