عملیات شن ریزی و تسطیح نوارهای حفاری در خیابان شهدا ، شهرک شهید رجایی - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان

💢عملیات شن ریزی و تسطیح نوارهای حفاری در خیابان شهدا ، شهرک شهید رجایی

💥عملیات زیر سازی ،تسطح و شن ریزی معابر خاکی سطح شهر با هدف ارتقاء کيفی و بهسازی معابر و در راستاي مناسب‌سازی محیط، سیما و منظر شهری در حال انجام می باشد.

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان