عملیات زیر سازی وآماده سازی معابرخاکی خیابان شهدا محله فرهنگیان - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان :عملیات زیرسازی معابر خاکی شهر آبدانان باهدف تأمین رفاه،آسایش وجلب رضایتمندی شهروندان و توزیع یکسان امکانات از مهمترین برنامه های شهرداری در حال انجام می باشد
✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان