عملیات تسطیح وآماده سازی پیاده رو خیابان امام خمینی "ره " - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان

عملیات تسطیح وآماده سازی پیاده رو خیابان امام خمینی “ره “(ورودی مدرسه ابتدایی شهید مطهری ) جهت موزاییک فرش توسط عوامل اجرایی واحد عمران و شهرسازی