*عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

1- بهسازی و کف سازی بوستانها 1000 متر مربع

 

2- ساخت بوستان هزاردر به میزان 3000 متر مربع

3- ساخت بوستان کوی کارکنان به متراژ 3000متر مربع

6-

4- تولید 100 نهال درخت

5- تولید 200 صندوق گل فصلی

6- مبارزه تلفیقی با سوسک پوست خوار کاج و پروانه برگ خوار مرکبات

8- نقاشی دیواری در 1 محل

9- رنگ آمیزی بوستانهای سراب، پارک شهر ،باقر صدر و جداول بلوارها

10- تعمیر مجموعه پلی اتیلن در بوستان ها از جمله پارک مسکن مهر و پارک سراب

11- لایه روبی انهار سطح شهر به میزان یکصد و 5 کیلومتر در سه نوبت

12- خدمات شهربازی و وسایل استاندارد آن به بیست هزار نفر

13- تامین روشنائی میادین و پارک شهر وپارک سراب وپیاده رو سلامت

14- لوله کشی بلوار فرهنگیان به متراژ 2000 متر و پارک محله کارکنان 1500

15- کاشت درخت بلوار فرهنگیان ، خیابان 15 خرداد شمالی و پارک محله چم هواس و دیگر معابر سطح شهر

16- گلکاری بهاره به میزان 1000 صندوق گل فصلی و همچنین چمن کاری بلوار فرهنگیان به طول 1000 متر

 

17- فعالیت گلخانه در سطح شهر برای تامین گل و درخچه های شهرداری

18- هرس، پا جوش زنی و فرم دهی درختان میادین وپارک های سطح شهر

19- جداسازی آب شرب شهری از آب فضای سبز2 بوستان پارک شهر و پارک صخره ای سراب

20 – سرویس و تعویض شیرالات ونگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر4 مورد
21-افزایش میزان فضای سبز از 6 به 10 هکتار

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان