ساماندهی دسفروشان با ایجاد بازارچه ای در ورودی امام زاده سید صلاح الدين محمد - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ساماندهی دسفروشان با ایجاد بازارچه ای در ورودی امام زاده سید صلاح الدين محمد