ساعت 9 شب زمان بیرون گذاشتن زباله ها - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

ساعت 9 شب زمان بیرون گذاشتن زباله ها شهروندان گرامی آیا می دانید:

✨عدم تحویل به موقع زباله یعنی پراکندگی آلودگی ، هجوم حیوانات و حشرات موذی به سطح شهر

 

💠روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان