تداوم عملیات زیر سازی ،معبر خاکی انتهای خیابان شهدا شهرک شهید رجایی - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان

در راستای بهسازی معابر شهری ، پروژه زیرسازی معابر خاکی با عملیات مخلوط ریزی و تسطیح به منظور پیشگیری از حوادث و سوانح رانندگی و تسهیل در تردد شهروندان در حال انجام می باشد

روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان