تجلی خدمت به روایت تصویر - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تجلی خدمت به روایت تصویر

کار شهرداری و فعالیتهای این نهاد تعطیلی ندارد
🔹اجرای روشنایی پارک صخره ای سراب به همت پرسنل زحمت کش شهرداری آبدانان

.

◀️روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان