بهسازی و روکش آسفالت ( خیابان شبکه بهداشت ) - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

💢هدف_تنها_خدمت_است_و_رضایت_شهروندان

💥گزارش تصویری از بهسازی و روکش آسفالت ( خیابان شبکه بهداشت )

 

💻#روابط_عمومی_شهرداری وشورای شهر آبدانان