‍ اطلاعیه نرخ کرایه - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

‍ #اطلاعیه_نرخ_کرایه

💥قابل توجه شهروندان آبدانانی ، بخشها و روستاهای تابع
💥ورود شورای ترافیک به قیمت غیر متعارف کرایه تاکسی و آژانس ها

💢 در حال حاضر هیچ گونه افزایش کرایه حمل ونقل مسافر تصویب نشده است

📮نرخ کرایه حمل ونقل مسافر مصوبه 1402 به شرح زیر می باشد

1-آبدانان به پشت قلعه و جابر انصار و بلعکس 50000 ریال
2-آبدانان به هفت چشمه و بانکت و بلعکس 50000 ریال
3 -آبدانان به شهرک هزارانی 70000 ریال
4-آبدانان چمکبود و بلعکس 80000 ریال
5-آبدانان به وچکبود علیا و بلعکس 110000 ریال
6-آبدانان با وچکبود سفلی و وسط و بلعکس 100000 ریال
7-آبدانان به سرابباغ و بلعکس 110000 ریال
8- آبدانان به سرپله ، ژیور ، گل گل علیا وسفلا 125000 ریال
9-آبدانان به گنداب و بلعکس 80000
10- آبدانان به انجیره و بلعکس 110000 ریال

11-تاکسی درون شهری آبدانان 80000 ریال
12- تاکسی محله به محله آبدانان 100000 ریال
13- هر نفر جابجایی داخل شهر آبدانان 20000 ریال

📮لذا از همشهریان تقاضا می شود گزارش تخلف رانندگانی را که بیشتر از مصوبه کرایه دریافت می کنند را حتما به واحد تاکسی رانی حمل نقل مسافر ویا روابط عمومی شهرداری آبدانان
اطلاع دهند تا ماشین متخلف به پارکینگ وجریمه شوند .

لازم به ذکر است تمامی رانندگان موظف هستند نرخ کرایه را به صورت اتیکت در خودرو خود به صورتی که در دید مسافرین باشد نصب نمایند
همچنین نصب کد تاکسی برای کلیه تاکسی های درون شهری اجباری می باشد

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبدانان