اجرای عملیات روکش مکانیزه آسفالت معابر کوی کارکنان دولت - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شهرداری آبدانان

🔘اجرای عملیات روکش مکانیزه آسفالت معابر کوی کارکنان دولت
🔶 باهدف نوسازی معابر و رفع مشکلات عبور و مرور شهروندان عملیات روکش مکانیزه آسفالت معابر در سطح محله کارکنان دولت در حال اجرا است
✍️به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آبدانان ، عملیات روکش مکانیزه آسفالت خیابانهای شهید ناصری وشهید هاشمی وشهید نجفی زاده به پایان رسیده ودیگر خیابانها در حال اجرا است