اجرای عملیات رفع خاموشی پارکها - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فضای سبز شهرداری آبدانان

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای شهر آبدانان مهندس دوستی شهردار آبدانان اعلام کرد: با هدف خدمت رسانی وافزایش ضریب ایمنی شهروندان عملیات رفع اتصالی پایه چراغ ها و رفع خاموشی موجود در پارک شهر اجرای شد.
🔺وی افزود : رفع خاموشی کامل برج‌های نوری، تعویض حباب ها ، لامپ های سوخته و پایه چراغ های معیوب از جمله فعالیت های اجرایی برای رفع خاموشی در سطح پارکها،میادین وبلوارها توسط تاسیساتِ واحد فضای سبز است.