آگهی مزایده زباله های بازیافت شهر آبدانان - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مزایده شهرداری آبدانان

 

آگهی مزایده زباله های بازیافت شهر آبدانان از طریق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار میشود