بایگانی‌های مصوبات - شهرداری آبدانان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پیرو مصوبه ۱۴۰۱/۶/۲۰شورای شهر مبنی بر تعریض خیابانان کمربندی منتهی به میدان امام حسین ع پروژه مذکور در پایان سال ۱۴۰۱ انجاموبه اتمام رسید

پیرو مصوبه شورای محترم شهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مبنی بر ایجاد پل انتهای خیابان شهدا در شهرک شهید رجایی

پیرو مصوبه شورای محترم در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ مبنی بر بازگشایی پل قدیمی اول باقرصدر

مصوبه شورای محترم شهر آبدانان مبنی اجرای دیوار سنگی در خیابان سراب پروژه ذکر شده با طول ۵۰ متر طول از منابع داخلی انجام و به اتمام رسید