شهرداری آبدانان

✅سد معبر توهین آشکار به شهروندان و تعرض به حقوق شهروندی است

حقوق شهروندی

✅سد معبر توهین آشکار به شهروندان و تعرض به حقوق شهروندی است

◀️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری :مهندس حافظ پیرانی مسول خدمات شهری با بیان این مطلب گفت: اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی تخلف محسوب می گردد، زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را جهت استفاده شخصی خود مسدود نماید.

⚡️طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابانها وکوچه ها ومیدانها و…. وهمچنین گسترش وتوسعه معابر از وظایف شهرداری است ومطابق تبصره ۱ بند۲همین ماده جلوگیری از ایحاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است زیرا بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری: سد معابر عمومی‌ و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی ‌برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.

❇️وی بیان کرد: در قوانین شهرداری‌ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده نمایند.

◀️مهندس پیرانی خاطرنشان نمود :پیاده‌روها از معابر عمومی هستند و معابر عمومی ‌بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند. و سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و شهرداری موظف به جلوگیری از ایجاد آن می باشد.
که شهرداری مستقیم در جمع آوری وسایل اقدام می‌کند لذا خواهشمندیم از ‌کسبه محترم وهمشهریان عزیز از سد معبر به صورت جدی خوداری کنند .

✍️روابط عمومی شهرداری وشورای شهر آبدانان

خروج از نسخه موبایل