شهرداری آبدانان

فواید تفکیک زباله

 

❇️زباله‌های تر در صورت تفکیک قابلیت بازیافت از طریق تبدیل به کود دارند.
زباله‌های تر فسادپذیر هستند و در صورت ترکیب با سایر زباله‌ها باعث آلودگی سایر زباله‌ها می‌شوند.
❇️زباله‌های خشک در صورت تفکیک شدن قابلیت بازیافت و استفاده مجدد دارند.
برخی از زباله‌ها مانند پلاستیک، شیشه و … طول عمر بالایی دارند و در صورت تفکیک نشدن و رها شدن در طبیعت آسیب‌های فراوانی به اکوسیستم و کرهٔ زمین وارد می‌کنند.

❇️برخی از زباله‌های خطرناک و عفونی به‌خوبی باید تفکیک و دفع شوند تا جلوی انتقال بیماری و آلودگی گرفته شود.

✅اگر تفکیک از مبدأ صورت بگیرد جلوی خیلی از هزینه‌ها گرفته می‌شود و خیلی از زباله‌ها را می‌توان به‌خوبی بازیافت کرد و مورداستفاده قرار داد..

خروج از نسخه موبایل